DOCRU events

31. oktober 2022

 • Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
  • Lokation: Torvet 1, 8300 Odder
  • Tidspunkt: 31. oktober kl. 17:00 til 18:00
  • Dagsorden:

   1. Valg af dirigent
   2. Valg af referent
   3. Valg af stemmetællere
   4. Bestyrelsens beretning
   5. Regnskabsaflæggelse
   6. Behandling af bestyrelsens forslag
   7. Behandling af indkomne forslag
   8. Fastsættelse af kontingent
   9. Godkendelse af budget
   10. Valg af forperson (Jenny Vej er ikke på valg & fortsætter)
   11. Valg af næstforperson (Camille Mørk er på valg & genopstiller ikke)
   12. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
   Bestyrelsesmedlem 1 – Aja Faaborg Preuss Christensen er ikke på valg & fortsætter
   Bestyrelsesmedlem 2 – Hanne Larsen Jensen er ikke på valg & fortsætter
   Bestyrelsesmedlem 3 – Rune Rummel Nicolaisen er på valg & genopstiller
   Bestyrelsesmedlem 4 – Zilas Lindstrøm Sørensen er på valg & genopstiller
   Bestyrelsesmedlem 5 – Jonas V. Drescher er på valg & genopstiller ikke
   Suppleant 1 – Nikolaj Christensen er på valg & genopstiller ikke
   Suppleant 2 –
   13. Valg af revisor og revisor suppleant
   14. Eventuelt

TRÆNINGS EVENT hos Køleboksen kl. 11:00 samt festivitas kl. 18:00 – se mere på Facebook